Wat is de invloed van de AVG op verzuimbeleid?

Hoe wordt verzuimbeleid beïnvloed door de AVG? Die vraag wilde de Tweede Kamer graag beantwoord zien. Daarom is een kleinschalig onderzoek opgezet dat de invloed van de AVG op de praktische toepasbaarheid bij verzuimbeleid duidelijk moet maken. Demissionair minister Koolmees heeft een samenvatting gepubliceerd.

9 maart 2021 | Door redactie

In het algemeen heeft de AVG er volgens de ondervraagden toe geleid dat werkgevers meer aandacht hebben gekregen voor de privacy in combinatie met ziekteverzuim. Soms leidde dit tot aanpassingen in het verzuimsysteem of de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (tool). Bestaand privacybeleid werd vaak nog aangescherpt. Maar er was ook kritiek. Sommige ondervraagden vonden dat het delen van informatie met bijvoorbeeld arbodienst en verzuimverzekeraar nu krampachtige trekjes vertoonde. Er zou een negatieve invloed van uitgaan op de verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook voelden ze zich gehinderd om gewoon uit interesse te vragen hoe het met de zieke werknemer ging. De ondervraagden ervaarden bijvoorbeeld de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens vooral als een set verboden, waar zij zelf juist behoefte hadden aan praktische invulling. Overigens lijken diverse werkgevers zich niet altijd aan de regels te houden. Zij vragen bij een ziekmelding wat er precies aan de hand is, terwijl dat volgens de AVG niet meer mag.

Al eerder verzuimadvies gevraagd 

De werkgever moet uiterlijk binnen zes weken na een ziekmelding verzuimadvies vragen van de bedrijfsarts of de arbodienst. Het onderzoek wees uit dat werkgevers daar soms anders mee omgaan. Zij maken dan al eerder een afspraak en hebben daarvoor specifieke redenen. Ze doen dat bijvoorbeeld vanwege kortdurend en frequent verzuim (tool), als het contract niet wordt verlengd, bij twijfel over het recht op een uitkering en bij de eerste signalen van mogelijk regelmatiger verzuim. Ze denken zo eerder aan het herstel te kunnen werken, de oorzaak van frequent verzuim te kunnen achterhalen en de kans op eerdere werkhervatting te vergroten.