Zorgpersoneel ziet geen verbetering werkdruk

Uit een onderzoek van zorgberoepsvereniging V&VN blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden geen verbetering in de werkdruk ervaren. Ruim twee derde van de 17.000 ondervraagden ervaart een hogere werkdruk dan een jaar eerder. Door het personeelstekort in de zorg draait 60% extra diensten.

12 februari 2019 | Door redactie

Van de ondervraagden geeft 88% aan dagelijks last te hebben van de werkdruk door de personeelstekorten. Volgens 77% van de ondervraagden heeft het personeelstekort invloed op hun gezondheid en privéleven. Een groeiende groep werknemers (13%) is zo ontevreden dat het de zorg wil verlaten. Een jaar eerder was dit nog 11%.

Minder administratieve taken zou werkdruk verminderen

De komende jaren zijn er 100.000 tot 125.000 extra mensen nodig in de zorg. V&VN concludeert dat er veel wordt gedaan om nieuwe werknemers aan te trekken, maar dat dit weinig oplevert als ook werknemers uitstromen. Nieuwe werknemers krijgen bovendien vaak te weinig begeleiding, wat direct al voor een hogere werkdruk zorgt. Extra werkdruk wordt veroorzaakt doordat zij taken moeten uitvoeren waarvoor ze niet zijn opgeleid, zoals het bijhouden van voorraden, schoonmaken en receptietaken.
De in het V&VN onderzoek ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat vermindering van de administratieve taken zou helpen om de werkdruk te verminderen. Verder uiten zij de wens dat werkgevers werknemers meer inspraak en medezeggenschap geven.

V&VN stelt noodplan op voor verbetering werkdruk

V&VN stelt in een noodplan opgesteld voor om niet-zorgtaken over te laten aan anderen. Ook pleit V&VN voor hogere salarissen, het terughalen van zorgprofessionals die de afgelopen jaren de zorg hebben verlaten, het werven van zij-instromers en betere arbeidscontracten voor jonge en nieuwe werknemers. In een Kamerbrief (pdf) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg kondigde de minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport streefdoelen aan voor voldoende, tevreden en goed toegeruste werknemers in de zorg. De vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergadert op 13 maart over het arbeidsmarktbeleid in de zorgsector.