Overzicht nihilwaarderingen

Checklist

PDF 280.32 kb

publicatiedatum 15-08-2019

Download deze tool
Voor bepaalde verstrekkingen en terbeschikkingstellingen geldt een nihilwaardering, waardoor er uiteindelijk geen sprake is van belast loon en dit ook niet ten laste gaat van uw vrije ruimte. Deze tool geeft inzicht in de situaties waarin en voorwaarden waaronder zo’n nihilwaardering geldt.