Bonus tot € 2.400 past in vrije ruimte WKR

30 maart 2015 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemers mag geven. De regels die u moet toepassen bij de toekenning van een bonus, zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Inmiddels is het wel bekend dat u bonussen tot een bedrag van € 2.400 in de vrije ruimte mag onderbrengen.

De vrije ruimte uit de WKR maakt het mogelijk dat u belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunt geven. In 2015 gaat het om een bedrag dat gelijk is aan 1,2% van het totale fiscale loon van de werknemers. In het bericht Aangescherpte regels voor uitkering bonus kon u lezen dat er strengere regels komen voor het toekennen van een bonus. Met deze regels wil staatssecretaris Wiebes van Financiën voorkomen dat ondernemingen de vrije ruimte van de WKR misbruiken.

Gebruikelijkheidstoets geldt niet altijd

Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, moet er voldaan zijn aan de gebruikelijkheidstoets. De Belastingdienst toetst niet of de bonus gebruikelijk is als het bedrag niet groter is dan € 2.400. 

Dringende vragen over de WKR?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de WKR, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!