Een personeelsfeest is toch belast

3 april 2015 | Door redactie

Alhoewel het er eerder nog op leek dat de Belastingdienst zich flexibel opstelde wat betreft het belasten van kosten voor personeelsfeesten binnen de werkkostenregeling, is de fiscus daarop recent toch teruggekomen.

Tijdens een webinar had de Belastingdienst onlangs aangegeven dat een personeelsfeest zakelijk is, omdat het plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Het leek er dus op dat u de kosten voor een personeelsfeestje of -uitje niet ten laste van de vrije ruimte hoefde te brengen om het onbelast te laten zijn voor uw medewerkers. Uit de antwoorden op vragen naar aanleiding van het webinar, blijkt echter dat de Belastingdienst toch een ander standpunt inneemt.
Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Gaat het duidelijk om een zakelijke aangelegenheid, dan zijn de kosten onbelast voor uw medewerkers. Heeft de activiteit vooral een consumptief karakter, dan moet u de kosten tot het loon van de medewerker rekenen of opnemen in de vrije ruimte.

Feestelijke afsluiting studiedag is belast

Organiseert u een studiedag voor uw medewerkers, dan geldt een gerichte vrijstelling. Zo’n dag heeft immers een duidelijk zakelijk karakter. Ook eventuele kosten voor de lunch en reiskosten die bij die dag horen, zijn onbelast. Wilt u zo’n dag echter afsluiten met een feest, dan tellen die kosten mee bij het loon van uw medewerkers of moet u ze opnemen in de vrije ruimte. De Belastingdienst beschouwt zo’n feestelijk afsluiting van een studiedag namelijk als een aparte activiteit met een overwegend consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt. De kosten van bijvoorbeeld een lopend buffet of de consumpties zijn dus belast.