Fiets vergoeden of verstrekken onder de WKR

7 februari 2014 | Door redactie

Onder de werkkostenregeling (WKR) kunt u geen fietsregeling hanteren. De fiscale regels voor het onbelast vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van een fiets gelden namelijk niet meer onder de WKR. Er bestaan wel andere fiscale mogelijkheden om werknemers te stimuleren om de fiets te pakken naar het werk.

Volgens de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen kunt u eens in de drie jaar onbelast een fiets van maximaal  € 749 aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De werknemer moet de fiets dan op meer dan de helft van zijn werkdagen gebruiken voor woon-werkverkeer. Deze regeling bestaat niet onder de WKR. Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer gehouden bent aan een maximumbedrag van € 749. Echter, de fiets blijft ook niet zonder meer onbelast. Wilt u onder de WKR een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikken stellen, dan moet rekening houden met verschillende regels.

De waarde van de fiets als loon belasten of onderbrengen in de vrije ruimte

Hanteert u de WKR en vergoedt u een fiets, dan geldt de vergoeding als loon. U moet het loon belasten bij de werknemer of onderbrengen als eindheffingsloon in de vrije ruimte (1,5% in 2014). U mag naast de vergoeding een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Dit geldt ook voor woon-werkverkeer.
Verstrekt u een fiets aan een werknemer, dan geldt de factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de fiets als loon. Dit loon belast u ook bij de werknemer of brengt u onder in de vrije ruimte van de WKR. Ook hier mag u een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer.

Geen onbelaste reiskostenvergoeding bij ter beschikking gestelde fiets

Stelt u een fiets ter beschikking aan een werknemer (u blijft dan eigenaar van de fiets), dan telt u niets op bij het loon van de werknemer. Dat is anders als de werknemer de fiets ook privé gebruikt. Op de site van de Belastingdienst leest u hoe u het privégebruik van de ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer moet tellen. Let op dat u een werknemer geen onbelaste reiskostenvergoeding mag betalen als u hem een fiets ter beschikking heeft gesteld.