Onbelast vergoeden van internet thuiswerkplek

17 april 2015 | Door redactie

De vergoeding voor een internetaansluiting die uw werknemer nodig heeft om thuis te werken valt onder het noodzakelijkheidscriterium van de werkkostenregeling (WKR) en is dus onbelast. Gaat het echter om de vergoeding van een vaste telefoonverbinding thuis, dan geldt dit criterium niet.

Werknemers die geregeld thuiswerken, hebben voor dat werk vaak internet en telefoon nodig. Een internetverbinding kan onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Dit betekent dat deze kosten niet van de vrije ruimte snoepen als u ze onbelast vergoedt aan de werknemer. Voorwaarde is wel dat de werknemer de internetaansluiting nodig heeft voor zijn werk en hem ook daadwerkelijk gebruikt.

Geen gerichte vrijstelling voor vaste telefoonlijn

Het noodzakelijkheidscriterium onder de WKR geldt alleen voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Daar vallen printers, desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons, smartphones, simkaarten, dongels en dus ook abonnementen voor internet en mobiele telefonie en software onder. Een vaste telefoonlijn valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Als u de kosten van een vaste lijn op de thuiswerkplek vergoedt, moet u die bij de werknemer belasten of ten laste van de vrije ruimte brengen. U kunt de werknemer wel onbelast een mobiele telefoon geven die hij tijdens het thuiswerken kan gebruiken.

Splitsen van factuur bij alles-in-één-pakket

Als een werknemer thuis internet, telefoon en televisie in één pakket heeft, moet u vaststellen welk deel van de factuur voor de internetaansluiting is. U kunt dit bijvoorbeeld doen door na te gaan wat de provider rekent voor een apart internetabonnement. Dat deel van de factuur mag u onbelast vergoeden. Vergoedt u het hele pakket, dan moet u de rest tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen.