Ook ZVW-bijdrage mag in de vrije ruimte

4 april 2011 | Door redactie

In principe kunt u alle zaken die u aan werknemers in uw onderneming vergoedt of verstrekt, opnemen in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling. Ook de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) komt hiervoor dus in aanmerking.

Voordat uw onderneming gebruik gaat maken van de werkkostenregeling, moet u in kaart hebben gebracht welke vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers u in de vrije ruimte opneemt. Alle vergoedingen en verstrekkingen die u niet als eindheffingsloon aanwijst, moet u in principe als normaal loon voor de werknemer belasten.

Werknemer houdt netto méér over

De Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam heeft op verzoek van belastingadvieskantoor BDO aangegeven dat ook de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in de vrije ruimte mag worden opgenomen. Dat is gunstig voor de werknemer, want die hoeft dan geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen over deze vergoeding. Netto houdt hij dus een beetje meer over.
Als uw onderneming met alle onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers lang niet aan 1,4% van de fiscale loonsom komt, kan het interessant zijn om deze vergoeding van de ZVW-bijdrage in het forfait op te nemen. Anders maakt u immers niet optimaal gebruik van de fiscale ruimte. Neem de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW echter nooit in de vrije ruimte op als u dan boven het maximale onbelaste bedrag uitkomt. U moet in dat geval 80% eindheffing afdragen over het bovenmatige, terwijl de afdracht anders voor rekening van de werknemer zou komen.

Mogelijk tot uniformering loonbegrip

Het opnemen van de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in de vrije ruimte van de werkkostenregeling is maar mogelijk totdat de uniformering van het loonbegrip een feit is. Op dat moment wordt de ZVW-bijdrage namelijk een werkgeversheffing, zodat er sowieso geen sprake meer is van een vergoeding die tot het loon van de werknemer behoort. Het ziet er dus naar uit dat deze optie vanaf 2013 weer komt te vervallen.