Hoe moeten we aandelenopties belasten?

22 juli 2019

Hoe moeten we de aandelenopties die we aan werknemers toekennen, behandelen in de loonadministratie?

Als u een werknemer een aandelenoptie geeft, geeft u hem het recht om één of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te kopen in uw vennootschap of in een vennootschap waarmee uw organisatie verbonden is. Die aandelenopties mag u niet zomaar onbelast laten. U berekent de loonheffingen over het voordeel dat de werknemer realiseert op het moment dat hij zijn optierechten uitoefent of vervreemdt. Het maakt dus niet uit wat de aandelenopties waard waren op het moment dat u ze aan de werknemer toekende. Heeft u de aandelenopties niet voor niets weggegeven, maar heeft de werknemer er een eigen bijdrage voor betaald, dan mag u dat bedrag in mindering brengen op het voordeel dat de werknemer heeft genoten. De uitkomst mag echter nooit lager worden dan € 0.

Start-up

Bent u een start-up en kent u uw werknemers aandelenoptierechten toe? En oefent een werknemer deze rechten uit of vervreemdt hij ze? Dan belast u niet 100%, maar 75% van het voordeel. Daarvoor geldt wel een bovengrens van € 50.000 per werknemer. U moet om gebruik te kunnen maken van deze regeling, voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  • Op het moment dat u de aandelenoptierechten toekent, hebt u een S&Overklaring met recht op het verhoogde starterspercentage.
  • Op het moment dat de werknemer de aandelenoptierechten uitoefent of vervreemdt, is het ten minste 12 maanden geleden dat u ze hebt toegekend, maar niet langer geleden dan 5 kalenderjaren.
  • U heeft een ‘Verklaring De-minimissteun’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk voor meer informatie op RVO.nl.

Is het voordeel dat de werknemer van de aandelenopties heeft groter dan € 50.000, dan belast u 75% van € 50.000 en 100% van het meerdere.