Mag ik een verkeersboete onderbrengen in de vrije ruimte?

14 december 2020

Mij is momenteel niet helemaal duidelijk of een verkeersboete nu wel of niet ondergebracht mag worden in de vrije ruimte van de WKR. Op verschillende websites staat dat dit mogelijk is wanneer de auto op naam van de werkgever staat, maar in het Handboek Loonheffingen kan ik hier niets over terugvinden. Ook kan ik hier geen jurisprudentie over vinden. Indien dit wel mag vraag ik me tevens af of dan ook de helft van de verkeersboete ingehouden mag worden.

Het is enigzins complex, maar een kort antwoord op uw vraag is dat een verkeersboete in de vrije ruimte ondergebracht kan worden als de auto op naam van de werkgever staat en de boete dus ook aan de werkgever (als houder van het kenteken) wordt opgelegd. In de regels van de werkkostenregeling (WKR) is vastgelegd dat niet als eindheffingsloon kan worden aangewezen de (verkeers)boete die wordt opgelegd aan de werknemer. Echter, zoals hiervoor aangegeven, is hier geen sprake van als de auto op naam staat van de werkgever. Besluit een werkgever de boete dan niet te verhalen op de werknemer, dan moet hij dit voordeel dus verwerken in de loonadministratie. Bij een door de werkgever ter beschikking gestelde auto (lease of eigendom) kan de verkeersboete dus ten laste van de vrije ruimte (traject) komen. 

Houd rekening met de gebruikelijkheidstoets

Als een werkgever de boete die zijn onderneming heeft gekregen voor een verkeersovertreding door een werknemer wilt onderbrengen in de vrije ruimte, mag hij de gebruikelijkheidstoets niet vergeten. Die toets houdt in dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die als eindheffingsloon in de vrije ruimte worden ondergebracht niet meer dan 30% mogen afwijken van wat gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing betaalt. 

Sluit een (gebruikers)overeenkomst af 

Let op: eindheffingsloon betreft loon van de werknemer, al dan niet als vergoeding of verstrekking. In de autoregeling (tool) tussen werkgever en werknemer moet daarom wel zijn vastgelegd dat de verkeersboete op de werknemer verhaald kan worden. Als daadwerkelijk verhaal plaatsvindt op het netto loon, kan er ook niets ten laste van de vrije ruimte worden gebracht.

-------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Bart Agerbeek - Hendrikx en Bakker