Mogen we kinderopvang onbelast vergoeden?

26 juli 2019

Mag een werknemer een onbelaste vergoeding krijgen voor de kosten voor een kinderoppas als hij moet overwerken?

Kosten voor een kinderoppas zijn belastingtechnisch gezien hetzelfde als kosten voor (externe) kinderopvang. Als uw onderneming voor werknemers de kosten van kinderopvang voor haar rekening neemt, moet u deze vergoeding of verstrekking als loon behandelen. U moet hierop dus loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Ook moet uw onderneming er premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) over afdragen.

Eindheffingsloon voor de vrije ruimte

Vindt u het vervelend dat deze lasten voor de werknemer zijn als hij voor uw organisatie moet overwerken? Dan kunt u de vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte laten komen. Mocht uw organisatie veel te maken krijgen met het vergoeden van kosten voor kinderoppas, dan zou het waardevol kunnen zijn om zelf kinderopvang als voorziening op de werkplek te organiseren.

Peuterspeelzalen en kinderopvangtoeslag

Uw organisatie kan de werknemers dan een werknemersbijdrage vragen voor kinderopvang op de werkplek. Ouders kunnen dan ook gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen of een tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, als zij daar recht op hebben.