Aantal geregistreerde betalingsproblemen afgenomen

Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen is gedaald: van 4,75% van eind 2019 naar 4,49% eind 2020. Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR, een tweejaarlijks rapport dat inzicht geeft in het aantal kredieten en betalingsproblemen in Nederland.

23 maart 2021 | Door redactie

Uit de Kredietbarometer komt ook naar voren dat er sinds de start van de coronapandemie minder Nederlanders een consumptief krediet hebben. Eind 2019 was dit het geval voor bijna 9,4 miljoen Nederlanders. Eind december 2020 waren dit er bijna 8,8 miljoen. Het aantal mensen met betalingsproblemen daalde van ongeveer 695.000 naar 657.000.

Steeds meer betalingsproblemen voor jongeren

Alleen onder jongeren tot 25 jaar stegen de betalingsproblemen. Hoewel het aantal jongeren tot 25 jaar met geregistreerde betalingsproblemen nog relatief laag is, blijft dit stijgen. Eind 2019 hadden ruim 32.000 jongeren onder de 25 jaar betalingsproblemen, eind 2020 waren dit er ruim 34.000. Het absolute aantal mensen met betalingsproblemen is nog steeds het hoogst onder de groep mensen van 41 tot en met 50 jaar. In deze leeftijdscategorie hebben nog steeds ruim 160.000 mensen betalingsproblemen.

Banken zijn coulanter 

Stichting BKR geeft aan dat het een positieve ontwikkeling is dat minder mensen betalingsproblemen hebben, maar dat dit mogelijk wel mede het gevolg is van steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen vanwege de coronapandemie. Banken zijn op dit moment coulanter dan voorheen. Ook zijn er in de afgelopen periode veel preventieve betalingsregelingen getroffen. De verwachting van BKR is dat het aantal betalingsproblemen in de toekomst zal toenemen.  

Sneller schuldhulpverlening

Gemeenten houden in ieder geval de vinger aan de pols. Door een aanpassing in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen gemeenten sinds begin dit jaar gegevens over betalingsachterstanden uitwisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering. Gemeenten kunnen daardoor beter signaleren of een individu schulden opbouwt en sneller schuldhulpverlening aanbieden.

Bijlagen bij dit bericht