Steeds meer geregistreerde schulden bij werknemers

5 juli 2022 | Door redactie

Vier op de vijf werkgevers (80%) heeft te maken met werknemers met financiële problemen. De meeste organisaties voelen zich geroepen om hun personeel te helpen. Zij zijn echter vaak pas laat op de hoogte van de problemen. Dit is te lezen in nieuw onderzoek van Deloitte, SchuldenlabNL en VNO-NCW.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer werknemers schulden hebben. Dit is zorgwekkend, omdat een gezonde financiële situatie bij werknemers van essentieel belang is voor werkgevers. Heeft een werknemer geldzorgen, dan leidt dit vaak tot een verminderde arbeidsproductiviteit en een hoger verzuim. Van werkgevers erkent 85% dat schulden niet alleen negatieve gevolgen hebben voor werknemers, ook zij hebben er last van.

Pas op de hoogte bij loonbeslag 

Bijna 80% van werkgevers wil werknemers met financiële problemen graag helpen en 58% ziet dit zelfs als hun verantwoordelijkheid. Vaak zijn zij echter pas laat op de hoogte van de problemen bij hun werknemers. Dit speelt bijvoorbeeld pas bij loonbeslag. De belangrijkste belemmeringen voor organisaties om de financiële gezondheid van hun werknemers te bevorderen, zijn zorgen rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Behoud van personeel van belang

Organisaties hebben baat bij het aanpakken van schuldenproblemen bij hun personeel. Minder schulden bij werknemers leidt tot meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim, minder kans op fraude en een hogere productiviteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het vinden van goed personeel een uitdaging voor menig organisatie. Daarom is het behouden van werknemers een belangrijk aandachtspunt. Organisaties die oog hebben voor thema’s op het gebied van Environment (milieu), Social (samenleving) en Governance (goed bestuur) blijken meer toekomstbestendig te zijn, zo is te lezen in de publicatie ‘(On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer’ (pdf)