Werknemers met schulden melden zich vaak ziek

15 december 2015 | Door redactie

Steeds meer werknemers hebben te maken met financiële problemen en melden zich om die reden ziek. Voor werknemers leidt het hebben van schulden namelijk vaak tot schaamte en veel stress. Hoewel dit een privéaangelegenheid is, kunnen werkgevers toch ondersteuning bieden. Dat is vaak ook goedkoper voor de werkgever.

Meldt een werknemer zich ziek, dan heeft dat vaak een medische reden: een verkoudheid of migraine bijvoorbeeld. Maar regelmatig is er ook iets anders aan de hand, zo is in één op de zes gevallen een geldprobleem (tools) de reden van de ziekmelding. Dat blijkt uit onderzoek van arbodienst Capability. Cijfers van het Nibud laten zien dat de betalingsproblemen vooral ontstaan door hoge zorgkosten en vaste lasten.

Werknemers krijgen stress en fysieke klachten

Doordat niet altijd duidelijk is wat de oorzaak is van de ziekmelding duurt het ook lang voordat er aan een oplossing kan worden gewerkt. In het geval van financiële problemen hebben werknemers vaak last van stress en dat kan gepaard gaan met fysieke klachten. De schulden van werknemers stapelen zich vaak zo hoog op dat zij uit schaamte niet meer naar hun werk gaan of ziek worden van de financiële situatie.

Werkgever kan werknemer ondersteunen bij schulden

Werkgevers zien schulden vaak als het probleem van de werknemer, maar de werkgever kan wel hulp bieden en eventueel zelfs (een deel van) de schuld afbetalen. Dat is vaak zelfs goedkoper voor de werkgever. Denk aan een werknemer die geen fysiotherapie kan betalen om iets aan zijn rugklachten te laten doen. Het is dan goedkoper als de werkgever de kosten van de fysio betaalt in plaats van dat de werknemer thuis blijft zitten met klachten. Ook kunnen werkgevers een Nibud-coach inschakelen die werknemers helpt om uit de schulden te komen.

Meer informatie over werknemers met schulden vindt u in de toolbox Werknemers met schulden ondersteunen in zes stappen.