Herkent u een vals diploma?

4 juli 2019 | Door redactie

Zorgvuldige selectie is belangrijk. Twijfelt een werkgever of een diploma of certificaat van een sollicitant echt is, dan kan hij zelf een aantal zaken doen om te achterhalen of hij met een authentiek document te maken heeft.

Natuurlijk hoopt de werkgever dat een sollicitant niet met zijn diploma’s sjoemelt, maar hij kan er niet blindelings van uitgaan dat de documenten echt zijn. Er zijn allerlei valse opleidingsdocumenten in omloop. Diploma’s en certificaten worden bewerkt en nagemaakt. Er zijn zelfs bedrijven die tegen betaling diploma’s verstrekken. Meestal gebeurt dit via internet.

Kijken naar technische kenmerken van diploma

Als de werkgever een diploma of certificaat wil controleren op echtheid, moet hij op de eerste plaats letten of de vereiste technische kenmerken aanwezig zijn, zoals handtekeningen, watermerken, legalisatiestempels, kopieerbeveiliging, ultraviolette elementen en hologrammen. De volgende kenmerken kunnen er ook op wijzen dat een diploma of certificaat vals of vervalst is:

  • verschillende lettertypen of lettergroottes;
  • handmatig aangebrachte wijzigingen;
  • het gebruik van correctievloeistof;
  • data van diploma en cv komen niet overeen;
  • spel- of grammaticafouten.

Uittreksel uit het diplomaregister van DUO

Twijfelt de werkgever aan de echtheid van een Nederlands diploma, dan kan hij voor de screening van de werknemer ook vragen om een uittreksel uit het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo’n gecertificeerd pdf-bestand dient als bewijs. Alleen de sollicitant kan het uittreksel downloaden op de website van DUO. DUO geeft zelf ook nog een aantal tips om foute onderwijsinstellingen in diploma’s te herkennen. Daarnaast kan de werkgever bij ernstige twijfels natuurlijk doorvragen: weet de sollicitant waar afkortingen van vakken op de cijferlijst voor staan?