Tien stappen voor screening nieuw personeel

21 maart 2023 | Door redactie

Om de mogelijkheden én beperkingen voor het screenen van sollicitanten op een rij te zetten, heeft screeningsautoriteit Justis een brochure opgesteld. Van deze brochure is onlangs een nieuwe versie gepubliceerd.

Door een sollicitant vooraf zorgvuldig te screenen, achterhaalt een werkgever of de door de sollicitant gegeven informatie klopt en of er geen relevante informatie is achtergehouden. Omdat de screening invloed heeft op de privacy van de sollicitant, is deze controle alleen onder voorwaarden toegestaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) speelt hierbij een rol. Zo moeten de screeningsactiviteiten noodzakelijk zijn: de werkgever kan de informatie niet op een minder ingrijpende manier verkrijgen. Sommige activiteiten zijn nodig vanwege het grote belang van integriteit in de betreffende functie. Wat de regels precies zijn en hoe de werkgever op een goede manier kan screenen, leest u in de vernieuwde brochure ‘Screening van personeel’ (pdf).

Checklist voor het aannemen van integere werknemers

Justis heeft in de brochure een checklist opgesteld voor het aannemen van integere werknemers:

  1. (Online) screening is aangekondigd als onderdeel van de sollicitatieprocedure.
  2. Het paspoort of identiteitsbewijs van de kandidaat is echt (toolbox).
  3. Diploma’s (infographic) en cijferlijsten zijn overtuigend.
  4. Het cv van de kandidaat strookt met andere gegevens.
  5. Belangenverstrengeling vanuit nevenactiviteiten lijkt uitgesloten.
  6. Een eerdere werkgever is gebeld ter bevestiging (referentiecheck).
  7. Op sociale media/internet zijn geen ‘verdachte’ berichten gevonden.
  8. De kandidaat komt (niet) voor in registers die relevant zijn voor de functie (denk aan het Curateleregister of het BIG-register voor zorgverlenende beroepen).
  9. Eventuele bevindingen zijn besproken met de kandidaat.
  10. Als het nodig is: een Verklaring omtrent het gedrag (infographic) is afgegeven aan de kandidaat voor deze functie en werkzaamheden.