WOR geldt nu ook voor het onderwijs

3 maart 2011 | Door redactie

Sinds 1 maart hoeft de onderwijssector BVE zich niet meer te houden aan de regels van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Voor deze sector treedt nu namelijk de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in werking.

De Algemene Onderwijsbond geeft aan dat de meeste organisaties al voorbereid zijn op de regelgeving van de WOR. Het is belangrijk dat ondernemingsraden een OR-reglement opstellen, waarin de werkwijze van de ondernemingsraad geregeld wordt. In het reglement moeten onderwerpen aan de orde komen als de kandidaatstelling voor de verkiezingen en de voorziening van tussentijdse vacatures. Ook moeten de onderwijsorganisaties instemmen met een medezeggenschapsstatuut.

OR in onderwijs kan commissies instellen

Daarnaast kunnen de ondernemingsraden eventueel OR-commissies (infographic) instellen. Dit zijn werkgroepen die de ondernemingsraad ondersteunen bij hun werkzaamheden. In deze werkgroepen kunnen ook werknemers zitten die geen lid zijn van de ondernemingsraad.

Bijlagen bij dit bericht