Wijziging in de IB47-melding of derdenbetaling per 2021

Als uw organisatie in 2020 zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moeten die voor 1 februari 2021 zijn aangegeven bij de Belastingdienst. Zo’n melding heet de IB47-melding. Dit meldingsproces wordt per 1 januari 2021 deels vervangen door de renseigneringsverplichting.

23 oktober 2020 | Door redactie

Het overdragen van (fiscale) gegevens aan de Belastingdienst heet ook wel renseigneren. Dat renseigneren gebeurt bijvoorbeeld als een organisatie zogenoemde derdenbetalingen aan de Belastingdienst doorgeeft. Een werkgever geeft daarbij aan welke bedragen hij heeft uitbetaald aan freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn. Dit doorgeven van de  derdenbetaling gebeurde altijd via het formulier IB47, vandaar ook wel de IB47-melding genoemd. 

De AVG vereist nieuwe regelgeving rond het BSN

Tot begin 2018 werd bij het doorgeven van derdenbetalingen gebruikgemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Maar door de implementatie van de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  (tool) mocht de fiscus niet zomaar het BSN blijven hanteren. Daarom is dat deel van het proces van de melding vervangen door de renseigneringsverplichting. Met deze nieuwe regelgeving die per 1 januari 2021 ingaat, mogen bepaalde administratieplichtigen gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten wél inclusief het BSN doorgeven, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief. 

Nieuwe regelgeving vervangt deels de oude IB47-melding

De renseigneringsverplichting gaat onder andere gelden voor inhoudingsplichtigen: organisaties die personeel in loondienst hebben, een loonadministratie voeren en weten hoe zij persoonsgegevens moeten verwerken in hun administratie. Ook gaat de plicht gelden voor rechtenorganisaties die intermediair zijn bij licentieverstrekkingen. Vergoedingen die werkgevers geven aan hen die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeven werkgevers niet bij de Belastingdienst aan te melden. Dit is ten opzichte van de ‘oude’ IB47-melding onveranderd.

Door het jaar heen of elke maand IB47 melden mag ook

Werkgevers mogen derdenbetalingen doorgeven wanneer het hen uitkomt, ook steeds per maand, zolang alle betalingen uiteindelijk vóór 1 februari van het volgende jaar, 2021 dus, bij de Belastingdienst bekend zijn. Derdenbetalingen zijn betalingen voor bepaalde werkzaamheden en diensten. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn betalingen aan freelancers voor schoonmaak, onderhoud, verbouwingen en betalingen aan sprekers en auteurs. De Belastingdienst moet op de hoogte zijn van deze betalingen aan derden, die:

  • niet bij de organisatie in dienstbetrekking zijn;
  • de werkzaamheden of diensten niet uitvoeren als ondernemer.

Werkgevers kunnen ook doorgeven dat zij een jaar geen betaling hebben gedaan, of dat ze definitief geen betalingen aan derden meer gaan doen. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de Belastingdienst aanmelden via een aanmeldformulier op het gegevensportaal van de Belastingdienst.