5 wijzigingen in Handboek Loonheffingen 2019

24 oktober 2019 | Door redactie

Op 17 oktober heeft de Belastingdienst een aantal wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2019 aangebracht én een nieuwe pdf gepubliceerd. Traditiegetrouw heeft Rendement hier weer een trefwoordenregister bij samengesteld.

In het Handboek Loonheffingen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie die in juli werd gepubliceerd. Allereerst is aan het Handboek toegevoegd hoe werkgevers moeten omgaan met verzendkosten bij toepassing van de kleinegeschenkenregeling

Minder gegevens op loonstrook en jaaropgaaf

Daarnaast zijn de gegevens gewijzigd die de werkgever moet vermelden op de loonstrook en de jaaropgaaf. De lijst met niet verplichte, maar wel door de Belastingdienst aangeraden gegevens voor op de loonstrook is in zijn geheel geschrapt. Het ging hierbij bijvoorbeeld om het burgerservicenummer van de werknemer, het aantal verloonde uren, het SV-loon en de verrekende arbeidskorting. Op de jaaropgaaf die de werkgever aan werknemers verstrekt na afloop van het kalenderjaar (of bij uitdiensttreding als dat eerder is), mogen niet langer de adresgegevens van de werkgever en werknemer vermeld te worden.

ZVW-premie over RVU-uitkeringen

Tot slot zijn er in het Handboek nog een paar kleine aanpassingen gemaakt:

  • Aan de informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is toegevoegd dat de werkgeversheffing ZVW ook van toepassing is op uitkeringen op grond van een regeling voor vervroegd uittreden (RVU) die kwalificeren als loon uit tegenwoordige arbeid.  Als een (pre)pensioenuitkering of RVU-uitkering loon uit vroegere arbeid is, is de werknemersbijdrage ZVW verschuldigd.
  • Het recht op loonkostenvoordelen (LKV’s) gaat bij een overname niet over op de nieuwe werkgever. Bij een doorstart of overname na een faillissement is er meestal geen sprake van overname van een onderneming en kan er dus wel een nieuw recht ontstaan op LKV’s. In de voorgaande zin is het woord ‘meestal’ toegevoegd.

Trefwoordenregister voor snel zoeken

Rendement heeft aan de nieuwe pdf weer een geactualiseerd alfabetisch trefwoordenregister toegevoegd. Handig voor wie het Handboek Loonheffingen het liefste op papier raadpleegt. U kunt de nieuwe versie van Handboek Loonheffingen 2019 met register (tool) nu downloaden.

Bijlagen bij dit bericht