Handboek Loonheffingen 2019 mét register beschikbaar

1 februari 2019 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de informatie in het Handboek Loonheffingen bijgewerkt. Zowel online als in de pdf is nu de informatie voor 2019 te vinden. Dat betekent onder meer dat de veranderingen in de loonbelastingtabellen – die voortaan afhankelijk zijn van het woonland – nu ook zijn verwerkt.

In de eerste uitgave van het Handboek Loonheffingen 2019 zijn de veranderingen verwerkt die per 2019 zijn ingegaan voor de loonheffingen. Dit zijn bijvoorbeeld:

Verder is de bijlage Beoordeling gezagsverhouding die in december aan het Handboek werd toegevoegd ook in het Handboek Loonheffingen 2019 weer terug te vinden.

Trefwoordenregister voor papierliefhebbers

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2019 met register (tool) nu downloaden.

Online Handboek wordt geregeld bijgewerkt

De Belastingdienst werkt de onlineversie van het Handboek Loonheffingen geregeld bij. Via versiebeheer is dan terug te vinden wat er is veranderd. Van de pdf van het Handboek Loonheffingen verschijnt ieder kwartaal een nieuwe versie, waar Rendement dan ook weer een register bij verzorgt.

Bijlagen bij dit bericht