Nieuw model voor loonstaat 2017 gepubliceerd

11 januari 2017 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een nieuw model voor de loonstaat 2017 gepubliceerd. Elke organisatie moet ook in 2017 weer voor iedere werknemer zo’n loonstaat aanleggen vóór de eerste loonbetaling.

Werkgevers zijn niet verplicht om voor de loonstaat (tool) het model van de Belastingdienst (pdf) te gebruiken, uw organisatie mag ook een eigen loonstaat hanteren. Daarbij geldt één voorwaarde: op de loonstaat moeten op een duidelijke manier dezelfde gegevens staan als die op de modelloonstaat worden gevraagd. Bij indiensttreding moet de werknemer zijn gegevens voor de loonheffingen (tool) aan de werkgever doorgeven.

Verplichte gegevens

Op de loonstaat moet in elk geval de volgende informatie staan:

 • het kalenderjaar;
 • gegevens van de werknemer (naam, BSN, adres, geboortedatum);
 • gegevens van de werkgever (naam, adres, loonheffingennummer);
 • wel of geen loonheffingskorting, inclusief ingangsdatum;
 • het loontijdvak (kolom 1);
 • het nummer inkomstenverhouding (kolom 2);
 • het loon in geld (kolom 3);
 • het loon anders dan in geld (kolom 4);
 • fooien en uitkeringen uit fondsen (kolom 5);
 • de aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7);
 • het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12);
 • het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 14);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15);
 • de ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16);
 • het aan de werknemer uitbetaalde bedrag (kolom 17);
 • de verrekende arbeidskorting (kolom 18);
 • de levensloopverlofkorting (kolom 19).

Uw organisatie mag de loonheffingskorting alleen toepassen als de werknemer daar expliciet toestemming voor gegeven heeft.