Toelichting foutcodes eerste halfjaar 2023 online

19 januari 2023 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2023’ gepubliceerd. Een werkgever kan de toelichting gebruiken als hij naar aanleiding van het rapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ een fout moet corrigeren.

Nadat de Belastingdienst de aangifte loonheffingen van een organisatie heeft ontvangen, voert het systeem een aantal automatische controles uit. Als daaruit blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte loonheffingen weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan stuurt de fiscus een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar de werkgever. Het gaat bij werknemersgegevens om informatie als naam, adres- en loongegevens. In de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens (pdf) staat uitleg bij de foutmeldingen in het rapport en oplossingen voor de gemaakte fouten. De toelichting geldt alleen voor de eerste helft van 2023, en dus voor de aangiften over de maanden januari tot en met juni (bij een maandelijkse aangifte) en periode 1 tot en met 6 (bij een vierwekelijkse aangifte).

Belastingdienst controleert niet alle werknemersgegevens

Hoewel de Belastingdienst de aangiftes niet weigert, is het wel belangrijk dat een werkgever de fouten herstelt in zowel de loonadministratie, als de aangifte loonheffingen. Dan komen de juiste gegevens ook terecht in de polisadministratie van UWV.
Werkgevers moeten er verder rekening mee houden dat de Belastingdienst niet alle werknemersgegevens controleert. De niet gecontroleerde werknemersgegevens kunnen dus nog fouten bevatten. De fiscus kan daar later op terugkomen. De werknemersgegevens die de Belastingdienst wel controleert, staan genoemd in hoofdstuk 4 van de toelichting.