Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de plank mis, dan hangen uw onderneming naheffingen en boetes boven het hoofd. Het loont dus de moeite om u in de bijzonderheden van de aangifte loonheffingen te verdiepen. Deze toolbox zet ze op een rijtje en loodst u zonder kleerscheuren door het proces van de loonaangifte heen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

  Wie de regels niet volgt, kan naheffingen en boetes verwachten

  Elke werkgever met personeel in dienst ontkomt niet aan het periodiek doen van aangifte loonheffingen. De loonaangifte is aan veel regels gebonden. Werkgevers die zich niet aan die regels houden, hangt een hoop extra administratieve rompslomp en onnodige kosten boven het hoofd.

 • 2

  Wat telt mee voor de loonheffingen en aangifte loonheffingen?

  Wat valt onder loon in geld?

  Vraag & Antwoord Loonadministratie Publicatiedatum: 16-04-2020

  Wat valt allemaal onder de noemer loon in geld? Vallen daar ook bitcoins onder?


  Wat is loon in natura waard?

  Vraag & Antwoord Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 18-08-2022

  Als we een verstrekking of terbeschikkingstelling in de vrije ruimte van de werkkostenregeling willen onderbrengen, hoe bepalen we dan de waarde ervan voor de werknemer?


  Aanspraken in de administratie verwerken

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 05-02-2024

  Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom goed opletten. Soms moet u er loonheffingen over inhouden en afdragen, terwijl andere aanspraken juist weer onbelast zijn. Ook de regels voor hoe u moet omgaan met uitkeringen die volgen op aanspraken, kunnen per situatie verschillen. Het is uw verantwoordelijkheid dat dit goed gaat.


  De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

  Toolbox Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum: 08-03-2023

  De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Daarbij gelden wel strikte voorwaarden. Met deze toolbox volgt u de juiste stappen.


  Gangbare vergoedingen en verstrekkingen

  Tabel | Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum: 02-02-2023

  Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vormen in principe loon, maar soms zijn ze onder voorwaarden geen (belast) loon of in onbelast loon om te zetten door gebruik van de vrije ruimte. In dit overzicht vindt u terug hoe gangbare vergoedingen en verstrekkingen voor de loonheffingen kwalificeren.


 • 3

  Verschuldigde loonheffingen berekenen

  Loonbelastingtabellen 2023 staan online

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 22-12-2022

  De Belastingdienst heeft de loonbelastingtabellen voor 2023 online gezet: de witte en groene loonbelastingtabellen 2023, tabellen voor herleidingssituaties en de tabellen voor bijzondere beloningen. Bij de keuze van de juiste tabel zijn het aangiftetijdvak en het woonland van de werknemer doorslaggevend.


  Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 02-12-2023

  In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet de normale tijdvaktabel?


  De werking van VCR

  Infographic Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 05-01-2022

  De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend via het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), volgens de grondslagaanwasmethode. Hoe deze methode precies werkt, vindt u in deze infographic.


  Definitieve premies sociale verzekeringen 2023 bekend

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 02-12-2022

  Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan omlaag ten opzichte van 2022, terwijl de premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgen.


  Gemiddelde premie ZW daalt licht per 2023

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 01-09-2022

  Een werkgever betaalt in 2023 gemiddeld iets minder premie voor de Ziektewet (ZW). De premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gaat daarentegen licht omhoog. UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.


  Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 02-01-2024

  Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2022, 2023 en 2024.


  Contracturen en contractloon berekenen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 08-12-2023

  In de aangifte loonheffingen moet u onder meer het contractloon en de contracturen invullen. In deze tool ziet u hoe u deze kunt berekenen.


 • 4

  De aangifte loonheffingen invullen

  Model gegevens vastleggen voor de loonheffingen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 16-02-2024

  Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen en aangifte loonheffingen te kunnen doen.


  Bepaal de fiscale woonplaats van werknemers

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 14-02-2023

  Met deze checklist bepaalt u wat fiscaal gezien de woonplaats is van uw werknemer en waar u die moet toepassen in de aangifte loonheffingen.


  Mag er een fictief BSN in de aangifte loonheffingen staan?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 25-02-2022

  Wij hebben van een werknemer nog geen burgerservicenummer. Kunnen we in de aangifte loonheffingen een fictief nummer gebruiken?


  Het verschil: loontijdvak en aangiftetijdvak

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 28-04-2022

  Elke organisatie met werknemers heeft ermee te maken: tijdvakken. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een loontijdvak en een aangiftetijdvak en waarom is dat verschil belangrijk?


  Kunnen we een herinnering krijgen voor de aangifte loonheffingen?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 02-12-2022

  Soms is het lastig om te onthouden wanneer de loonaangifte de deur uit moet. Kunnen we ieder aangiftetijdvak een herinnering krijgen voor het indienen en betalen van de aangifte loonheffingen?


  Gegevens loonaangifte snel in polisadministratie

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 14-11-2016

  UWV en de Belastingdienst willen de loonaangifte graag zo snel mogelijk van uw organisatie ontvangen. Op die manier zijn de loongegevens eerder beschikbaar in de polisadministratie, waar veel instanties uit putten.


  Codes voor de aangifte loonheffingen 2023 online

  Nieuws Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 21-12-2022

  De Belastingdienst heeft de codes voor de aangifte loonheffingen van 2023 gepubliceerd. Werkgevers gebruiken deze codes voor hun loonaangifte om bijzonderheden van een werknemer aan te geven.


 • 5

  Bijzondere situaties voor de loonheffingen verwerken

  Hoe verloon ik een 53e loonweek via de vierwekentabel?

  Vraag & Antwoord Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 03-06-2020

  In 2020 vielen de weken zo dat er 53 loonweken in het kalenderjaar zaten. Hoe werkt de verloning via de vierwekentabel in dat geval?


  Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen over een nabetaling?

  Vraag & Antwoord Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 26-07-2019

  Wij doen een nabetaling aan een ex-werknemer. Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen?


  Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 19-01-2023

  Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.


  Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 22-05-2020

  De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik maken van deze verzekeringen vanwege hun levensovertuiging. Deze zogenoemde gemoedsbezwaarden kunnen dan een ontheffing krijgen. Het is belangrijk om te weten hoe u dit verwerkt in de salarisadministratie.


 • 6

  Handelingen na de aangifte loonheffingen

  De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 08-12-2022

  Na indiening van uw aangifte loonheffingen wordt deze door zowel de Belastingdienst als UWV aan controles onderworpen, op verschillende momenten in het verwerkingsproces. Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets mis is met de loonaangifte. De te nemen actie is afhankelijk van de situatie. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel te houden.


  De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 30-01-2024

  De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadministratie. Die moeten dus in orde zijn. Dat betekent dat uw organisatie eventuele fouten in de aangifte loonheffingen altijd moet corrigeren, ook als ze voor uw organisatie geen verdere gevolgen hebben. Hoe gaat dat ook alweer in zijn werk voor 2023, 2022 en eerdere jaren?


  Naheffingen en boetes rond de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 24-08-2022

  Ook al doet u nog zo uw best om het te voorkomen, rond de aangifte loonheffingen kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Denk aan een fout in een aangifte, het te laat indienen ervan of te weinig loonheffingen betalen.De Belastingdienst heeft dan de mogelijkheid om de ontbrekende loonheffingen na te heffen en een boete voor het verzuim op te leggen. In ernstige gevallen kan uw onderneming strafrechtelijk vervolgd worden.


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 11-04-2023

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


 • 7

  Meer informatie

  Handboek Loonheffingen 2022 met register

  Tool Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 08-11-2022

  De pdf van Handboek Loonheffingen 2022 – de derde versie van oktober – bevat de regels voor de loonheffingen in 2022. En een register!


  Aansprakelijkheid loonheffingen

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  De inleners- en ketenaansprakelijkheid vormen een groot risico voor veel organisaties die regelmatig werk uitbesteden. De overheid treedt namelijk steeds strenger op als premies en loonbelasting niet correct betaald zijn. Dit treft niet alleen malafide bedrijven, maar ook onschuldige organisaties. Tijdens de training Aansprakelijkheid loonheffingen worden alle (in)directe risico’s op een rij gezet. Daarnaast komen alle maatregelen aan bod die organisaties beschermen tegen de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Voorkom dus dat u uw klanten moet vragen of zij een deel van de factuur op een G-rekening storten!