Stijging aantal fusies door nieuwe regels

26 januari 2016 | Door redactie

Het aantal fusiemeldingen nam in 2015 toe met 11% ten opzichte van 2014. Uit de statistieken vanaf 2000 blijkt dat het aantal fusiemeldingen meestijgt met het herstel van de economie. Maar door een wijziging van de Fusiegedragsregels in oktober 2015 vallen meer ondernemingen onder de meldingsplicht. En dat heeft invloed op de statistieken.

Tussen 2000 en 2008 lag het gemiddeld aantal fusiemeldingen rond de 600 per jaar. Toen de crisis inzette, zakte dat aantal in 2009 naar ruim 300. Het aantal fusies nam in 2015 (429) met 42 meldingen toe ten opzichte van 2014 (387). Met een verschil van 11% lijkt dat een fikse stijging. Maar wie goed kijkt naar de spreiding van de meldingen over de verschillende sectoren, ziet dat er 43 meldingen zijn gedaan vanuit de non-profitsector. Non-profitorganisaties vielen niet eerder binnen de werkingssfeer van de Fusiegedragsregels, maar door een wijziging van die gedragsregels per 1 oktober 2015 vallen de overheid, het vrije beroep en non-profitorganisaties nu ook onder deze regels.

Fusiegedragsregels beschermen werknemersbelangen

De Fusiegedragsregels zijn in het leven geroepen om de belangen van werknemers te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor de (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden bij een fusie (tool). De Fusiegedragsregels gelden voor organisaties met meer dan 50 werknemers en waarvan op zijn minst één fusiepartner in Nederland is gevestigd. Sinds vorig jaar kunnen organisaties ook online melding doen van een fusie.

Melding verplicht bij SER, vakbond én ondernemingsraad

Werkgevers besluiten vaak tot fusie om de winst te vergroten, maar verliezen daarbij de personeelsbelangen nogal eens uit het oog. De Fusiegedragsregels steken daar een stokje voor. Ook moet de organisatie de betrokken vakbonden en de ondernemingsraad op tijd inlichten. Zo heeft de OR adviesrecht op het voornemen voor een fusie. Aandacht voor de adviesprocedure van de OR (tool) is dus belangrijk!