OR krijgt geen rol bij onderzoek naar toekomst Soweco

De ondernemingsraad (OR) van de Overijsselse sociale werkvoorziening Soweco heeft geen adviesrecht bij het instellen van een onderzoeksbureau naar de toekomstmogelijkheden van de organisatie. Dat oordeelde de kantonrechter onlangs. De OR stapte naar de rechter omdat het bestuur een extern onderzoeksbureau had ingeschakeld zonder de OR hierbij om advies te vragen.

31 januari 2020 | Door redactie

De kantonrechter stelde de OR in het ongelijk. De rechter oordeelde dat bij Soweco het inschakelen van een extern bureau onder het zogenaamde politieke primaat valt: bij overheidsdiensten is het bepalen van beleid voorbehouden aan de politiek (artikel 23, lid 2 WOR). De OR heeft bij het bepalen van het beleid daarom geen advies- of instemmingsrecht. De OR krijgt pas inspraak als de besluiten gevolgen hebben voor de werknemers van Soweco (artikel 23, lid 2 en artikel 46d, sub b WOR). Die besluiten vallen – ook bij overheidsdiensten – namelijk wél onder het adviesrecht van de OR.

Onderzoeksrapport leidde tot besluit om Soweco op te heffen

Het dagelijks bestuur van Soweco had extern onderzoeksbureau Iroko opdracht gegeven om de toekomstmogelijkheden van de gemeenschappelijke sociale werkvoorziening te onderzoeken en hierover advies uit te brengen. Iroko kwam tot de conclusie dat opheffing van de werkvoorziening uit financieel oogpunt een goede keuze is. Dit rapport leidde in mei 2019 tot het besluit van de deelnemende gemeenten Almelo, Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden om na 50 jaar te stoppen met Soweco.

OR niet betrokken bij besluitvorming

De beslissing tot opheffing stuitte op groot verzet. De OR spande in het najaar van 2019 een rechtszaak aan tegen het dagelijks bestuur van Soweco. Volgens de OR viel het inschakelen van een extern onderzoeksbureau onder het adviesrecht van de OR (artikel 25, lid 1n van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Het bestuur had de OR hierbij echter niet om advies gevraagd. De OR was van mening dat het bestuur daarom handelde in strijd met de WOR.
Hoe de toekomst van de sociale werkvoorziening eruit ziet, is onzeker. Hierover zijn het dagelijks bestuur, het management en de raad van commissarissen (RvC) van Soweco met elkaar in gesprek.
Rechtbank Overijssel, 29 januari 2020, ECLI (verkort): 338