Organisaties nemen weinig tijd voor AVG-verzoeken

De intrede van de AVG zorgt dat betrokkenen meer controle hebben over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Toch lijkt niet iedereen op de hoogte te zijn van de AVG-rechten. Organisaties die wel een verzoek krijgen tot verwijdering of inzage van persoonsgegevens, voldoen hier snel aan, zo blijkt uit onderzoek van Rendement.

20 mei 2019 | Door redactie

De verruimde rechten van betrokkenen hebben vooralsnog niet geleid tot een tsunami aan inzage- en verwijderverzoeken. Rendement liet Motivaction uitzoeken hoe organisaties ervoor staan nu de AVG één kaarsje uitblaast. Van de responderende professionals gaf 13% aan dat zijn of haar organisatie regelmatig verzoeken krijgt tot inzage van persoonsgegevens. Dat percentage is nog lager voor verwijderingsverzoeken, namelijk 7%. Er wordt dus nog niet veel gebruikgemaakt van de rechten van betrokkenen (e-learning). Mogelijk doordat het kennisniveau over de AVG onder betrokkenen nog niet toereikend is.

Meeste verzoeken binnen twee dagen uitgevoerd

Organisaties zouden langer de tijd kunnen nemen om te voldoen aan verzoeken om inzage of verwijdering van persoonsgegevens (tool). Verzoeken die bij organisaties binnenkomen, worden meestal met lichtsnelheid afgehandeld. Maar liefst 54% van de respondenten gaf aan dat hun organisatie binnen twee dagen voldoet aan een verzoek tot inzage van buitenaf. 26% geeft zelfs binnen 24 uur inzage. Ook op verzoeken om verwijdering wordt adequaat gereageerd: 27% heeft één à twee dagen nodig om te voldoen aan zo’n verzoek, 30% wist de gegevens binnen 24 uur.

Binnen maand inzage geven

Hoewel organisaties zich hiermee van hun beste kant laten zien, is het niet noodzakelijk om zo snel te voldoen aan verzoeken rond persoonsgegevens. In de AVG is opgenomen dat organisaties een maand de tijd hebben om een inzage- of verwijderingsverzoek uit te voeren. In uitzonderingsgevallen mag een organisatie hier zelfs twee maanden de tijd voor nemen. Bijvoorbeeld als een verzoek ingewikkeld is of er veel verzoeken tegelijk binnenkomen.

Bijlagen bij dit bericht

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen
E-learning | VideoCollege 11 minuten
AVG: het recht om vergeten te worden
E-learning | VideoCollege 7 minuten
AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
E-learning | VideoCollege 20 minuten