Verdere stijging AOW-leeftijd in 2030 en 2038

21 december 2012 | Door redactie

De AOW-leeftijd blijft toenemen; ook na de geplande verhogingen waarmee de AOW-leeftijd in 2021 67 jaar is. De verwachting is dat Nederlandse werknemers in 2030 pas op 68-jarige leeftijd van hun AOW kunnen genieten, want na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2038 komt de AOW-leeftijd dan uit op 69 jaar, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft onlangs een nieuwe bevolkingsprognose (pdf) bekendgemaakt. Daarin staat dat de AOW-leeftijd in 2030 op 68 jaar uitkomt en in 2038 op 69 jaar. In 2060 zou de AOW-leeftijd dan op 71 jaar en zes maanden liggen. De levensverwachting is echter onzeker. Daarnaast krimpt de potentiële beroepsbevolking de komende jaren met zo’n 50.000 personen. Door de verhoging van de pensioenleeftijd zal de potentiële beroepsbevolking weer toenemen. Dit soort wijzigingen heeft invloed op de AOW-leeftijd. Hoe de opbouw van de AOW-leeftijd er na 2021 uitziet, is dus nog even afwachten.

AOW-leeftijd stijgt in stappen

De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren in stappen: in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Dat is nodig omdat de vergrijzing in Nederland het aantal, de duur en daarmee de kosten van uitkeringen verhoogt. De verwachting is dat het aantal 65-plussers naar 4,7 miljoen stijgt in 2040 (tegenover 2,7 miljoen begin dit jaar). Wat de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting in de praktijk inhoudt, was tot nu toe nog niet duidelijk.