Eerste Kamer stemt in met versimpeling Wajong

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wajong is aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regeling minder ingewikkeld wordt en dat werken met een Wajong-uitkering loont.

28 mei 2020 | Door redactie

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wajong. Dit betekent dat het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid definitief een wet wordt. De huidige Wajong is opgebouwd uit 3 verschillende regelingen en daardoor erg ingewikkeld. Ook kunnen hierdoor de regels voor bepaalde groepen Wajongers gunstiger uitpakken dan voor andere groepen. Met de nieuwe wet wil de staatssecretaris de regels voor alle Wajongers gelijktrekken en werken voor mensen met een Wajong-uitkering aantrekkelijker maken.

Wet stimuleert werken en studeren in de Wajong

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken of studeren in de Wajong moet lonen. In de huidige regeling gaan Wajongers er niet altijd financieel op vooruit als ze gaan werken of worden ze gekort op hun uitkering als ze willen studeren. De nieuwe wet regelt dat een Wajonger die werkt altijd minimaal hetzelfde inkomen heeft als een werknemer zonder Wajong met hetzelfde functieloon en aantal uren. Daarnaast kunnen Wajongers terugvallen op hun Wajong-uitkering als ze hun werk verliezen. Verder krijgen werkende Wajongers voor een bepaalde periode een garantiebedrag als de uitkering op basis van de nieuwe regels lager uitvalt dan hun oude uitkering.

Studiemaatregelen starten eerder op verzoek Eerste Kamer

Op verzoek van de Eerste Kamer zijn er enkele punten gewijzigd in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Zo gaan de studiemaatregelen al het komende studiejaar in, in plaats van per 1 januari 2021. Dit betekent onder meer dat Wajongers die willen gaan studeren niet worden gekort worden op hun uitkering en dat Wajongers die al studeren een volledige uitkering ontvangen. De regels voor de hoogte van de uitkering van werkende Wajongers gaan wel per 2021 in, evenals de regels over het eindigen en herleven van het recht op Wajong.