SER moet adviseren over Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

Om ook aan toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft het Ministerie van SZW een voorstel voor de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin zijn de hoofdlijnen van het arbobeleid vastgelegd zoals deze de komende twintig jaar uitgevoerd zouden moeten worden. Het document ligt nu bij de SER voor advies.

29 juni 2021 | Door redactie

Het arbobeleid moet toekomstbestendig blijven, en daarom heeft het Ministerie van SZW samen met partners als TNO gewerkt aan de Arbovisie 2040. Die is nu op hoofdlijnen vastgesteld, en het plan ligt bij de Sociaal Economische Raad (SER) die er commentaar op moet geven. In de zogenoemde Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 zijn de volgende aspecten opgenomen:

  • Meer focus op preventie (tool);
  • Meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden;
  • Structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg;
  • Verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving;
  • Een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid;
  • Een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis in de praktijk;
  • Een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling.

Het doel van de visie is om ook de komende twintig jaar de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen, waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen als het stijgen van de pensioenleeftijd, robotisering of de opkomst van kunstmatige intelligentie op de werkvloer.

Ook oog voor huidige arbeidsomstandigheden 

Dat wil overigens niet zeggen dat er aan de arbeidsomstandigheden in de situatie anno nu niets meer te verbeteren valt. Zo zijn de positie van arbeidsmigranten of de flexibilisering thema’s die op dit moment veel aandacht behoeven. En nog steeds overlijden er jaarlijks mensen aan ongevallen op het werk of door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op een eerder moment in hun loopbaan. Ook die aspecten spelen dus een rol in de Arbovisie. De verwachting is dat de definitieve Arbovisie 2040 begin 2022 naar de Kamer gestuurd kan worden.