Moet een werknemer tekenen voor elke wijziging van het personeelsreglement?

24 juli 2019

Wij brengen regelmatig wijzigingen aan in het personeelsreglement. Moeten we werknemers hier iedere keer opnieuw voor laten tekenen?

Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te nemen dat hij akkoord gaat met de inhoud van het personeelsreglement en met toekomstige wijzigingen of uitbreidingen hiervan. U voorkomt dan dat u bij iedere wijziging van het personeelsreglement de werknemer opnieuw moet vragen om schriftelijke instemming.

Dit zal voldoende zijn voor kleine wijzigingen, zoals een wijziging in de huisregels. In dat geval is het overigens wel verstandig om de werknemer hierop te wijzen, bijvoorbeeld via het intranet of een algemene mail. De meeste werknemers zullen immers niet maandelijks hun personeelsreglement nalopen op eventuele wijzigingen.

Arbeidsvoorwaarden

Gaat het om grote wijzigingen – zoals wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden – dan is het vaak wel verstandig om de werknemer hiervoor te laten tekenen. Zo kunt u niet zomaar 5 bovenwettelijke vakantiedagen van een werknemer intrekken onder het mom van ‘hij heeft met toekomstige wijzigingen in het personeelsreglement ingestemd’.

In zo’n geval legt u de gewijzigde versie van het personeelsreglement aan de werknemer voor en laat u hem hiervoor opnieuw tekenen. Weigert de werknemer om het gewijzigde personeelsreglement te tekenen, dan moet u de regels voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden aanhouden:

  • Heeft u een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst afgesproken én een zwaarwegend bedrijfsbelang voor de wijziging, dan kunt u de arbeidsvoorwaarde alsnog wijzigen en dit opnemen in het personeelsreglement.
  • Heeft u geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst afgesproken, dan moet er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden op het werk die de wijziging van de arbeidsvoorwaarde noodzakelijk maken én u moet de werknemer een redelijk voorstel hebben gedaan.


Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.