Aanbieders arbodienstverlening selecteren op specialisatie

Voorafgaand aan een offerteaanvraag moet de werkgever in kaart brengen welke eisen hij stelt aan de arbodienst. Hiervoor geven verzuimcijfers en -oorzaken en de risico’s uit de RI&E voldoende informatie. Daarmee wordt duidelijk of specifieke expertise nodig is.

19 februari 2021 | Door redactie

Voordat de offerteaanvraag de deur uitgaat, wordt meestal een voorselectie van enkele aanbieders gemaakt. Kijk daarbij in elk geval naar de specialisaties van de arbodiensten. Werken de werknemers met chemische producten, dan moet de arbodienst andere kennis in huis hebben dan wanneer het om een kantooromgeving gaat met lage of geen risico’s. Kijk ook naar de specifieke verzuimoorzaken onder werknemers. Zoek een arbodienst (tool) die gespecialiseerd is in de klachten die veel in de organisatie voorkomen.

Locatie van de arbodienst

Heel veel onderdelen van de arbodienstverlening kan de arbodienstverlener op afstand invullen. Toch is het aan te raden om een arbodienst dichtbij te zoeken, alleen al om de bezoekers van het spreekuur van de bedrijfsarts niet te ver te laten reizen. Probeer te voorkomen dat een zieke werknemer anderhalf uur onderweg is voor een afspraak met de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De vestigingsplaats van de arbodienst is dus zeker één van de onderdelen waarop aanbieders vergeleken moeten worden.

Het aanvragen van offertes

Arbodienstverlening is een kostbare zaak en de prijzen variëren sterk. Om goed te kunnen vergelijken is een uitgesplitste, onderbouwde offerte nodig. Prijs is natuurlijk niet het enig criterium dat meespeelt. Om de organisatiedoelstellingen te behalen, is een bepaalde kwaliteit nodig. Daarnaast is de zogenoemde klik essentieel: sluiten bedrijfscultuur en visie op arbozorg aan bij die van de eigen organisatie. Om hierachter te komen is een persoonlijk gesprek het meest ideaal. Besteed vooral aandacht aan contact met de bedrijfsarts.