Aanbevelingen WRR om banen te moderniseren

Volgens de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid is werk één ding, maar de kwaliteit van het werk nog iets heel anders. Mensen hebben wel een baan, maar die is vaak niet toegesneden op de hedendaagse eisen. Het gevolg is gestreste werknemers die werk en privé amper kunnen combineren.

16 januari 2020 | Door redactie

Ongemerkt hebben maatschappelijke ontwikkelingen er de afgelopen jaren toe geleid dat mensen er in het privédomein meer zorgtaken bij hebben gekregen. Er is gekort op subsidies, zorgbudgetten zijn teruggeschroefd en er wordt dus steeds vaker een beroep gedaan op de inzet van mensen op school of bij zorgtaken. Banen zijn daar niet in meegegroeid, constateert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daardoor komt de werk-privébalans (tool) in de knel. De WRR heeft daarom enkele aanbevelingen. De overheid zou hierin een voorbeeldfunctie moeten hebben.

  • Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
  • Ontwikkel een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers.
  • Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, besteed meer aandacht aan persoonlijke begeleiding.
  • Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een 'basisbaan'.
  • Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werkgeverschap binnen bedrijven en instellingen.
  • Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.
  • Laat mensen vrijer in de keuze hoeveel uren ze willen werken. Dit kan onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken makkelijk afdwingbaar te maken.
  • Verbeter verlofregelingen voor zorg en geef meer zeggenschap over arbeidstijden.
  • Maak 'grip op geld, werk en leven' tot basis van overheidsbeleid.

Nederland scoort middelmatig

Deze voorstellen zijn mede ingegeven door het feit dat Nederland in internationaal opzicht maar middelmatig scoort. Zo blijft ons land achter bij het bieden van baanzekerheid en het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en agressie op het werk. Ook een eerlijk loon is in ons land niet altijd een zekerheidje. Het is dus hard nodig om de arbeidsomstandigheden weer eens tegen het licht te houden, denkt de WRR.

Bijlagen bij dit bericht

Wet flexibel werken
Tools | Checklists
Reglementbepalingen arbeidstijden
Tools | Reglementen
Reglementbepalingen studiekosten
Tools | Reglementen