Aanmelden Oekraïner kan nu ook via werkgeversportaal UWV

20 oktober 2022 | Door redactie

Werkgevers die een Oekraïner in dienst nemen of iets wijzigen in het dienstverband van een Oekraïense werknemer, kunnen dit sinds kort melden via het werkgeversportaal van UWV. Ook is de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming’ (RTB) met een jaar verlengd.

Voorheen moesten werkgevers een indienstneming van een Oekraïense vluchteling ook aan UWV melden, maar kon dit nog niet via het werkgeversportaal. Op uwv.nl kunnen werkgevers het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijke beschermde werknemer uit Oekraïne’ nu eenvoudig uploaden. Als een werkgever het dienstverband verlengt of verkort, of als de werknemer een andere functie krijgt, kan de werkgever dit doorgeven via het formulier ‘Doorgeven wijziging bij tewerkstelling tijdelijk beschermde werkgever uit Oekraïne’. Andere wijzigingen hoeven werkgevers niet door te geven. Ook hoeven zij de reactie van UWV niet af te wachten: de werknemer mag twee werkdagen ná de melding al starten met de (veranderde) werkzaamheden. Om in te loggen op het werkgeversportaal is eHerkenning (tool) van minimaal niveau 3 nodig.

Verlenging geldt niet voor alle derdelanders

Daarnaast heeft de Europese Commissie de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming’ met een jaar verlengd, tot en met 4 maart 2024. De EU-richtlijn geeft Oekraïense vluchtelingen, maar ook zogenoemde ‘derdelanders’ die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, in Nederland recht op bescherming en toegang tot onder meer medische zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt, zonder dat ze een asielprocedure moeten starten of een verblijfsvergunning moeten aanvragen. De verlenging geldt overigens niet voor alle derdelanders. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne vallen na 4 maart 2023 niet meer onder de richtlijn.

Vrijstelling werkvergunningsplicht vervalt

Ook vervalt per 1 november 2022 de vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Dat betekent dat Oekraïners en derdelanders een paspoortsticker nodig hebben om zonder werkvergunning te kunnen werken in Nederland. Met deze sticker, die de vluchtelingen kunnen aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, tonen zij aan dat ze rechtmatig in Nederland verblijven omdat ze onder de RTB vallen.