Gunstige regels buitenlands personeel start-ups per 1 juni

1 juni 2021 | Door redactie

Vanaf vandaag is het voor start-ups makkelijker om gespecialiseerd personeel uit het buitenland te werven en aan zich te binden. Door een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 is voor dit personeel geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

De aanpassing houdt concreet in dat per 1 juni 2021 een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht geldt voor essentieel personeel van start-ups. De regeling wordt uitgerold in de vorm van een vierjarige pilot. Op dit moment wordt de vrijstelling voor maximaal één jaar verleend. Als de bij de Tweede Kamer ingediende wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen op 1 januari 2022 in werking treedt, wordt dit maximaal drie jaar. Aanvragen kunnen vanaf nu worden ingediend op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Technische experts essentieel voor start-ups

Start-ups – startende innovatieve bedrijven – zijn van grote waarde voor de economie. Om groei te realiseren is het voor start-ups essentieel om werknemers met specifieke, vaak technische, expertises aan te trekken. Omdat dergelijk personeel in Nederland schaars is, worden werkgevers met toegangs- en verblijfsregelingen in staat gesteld om buitenlands talent te werven. Deze regelingen sluiten echter onvoldoende aan bij de huidige werkwijze van start-ups. Start-ups zijn in de beginfase minder in staat een marktconform salaris aan te bieden. Om toch goed personeel aan zich te binden, wordt het vaak relatief lage basissalaris aangevuld met een aandeel in het bedrijf.

Rekening gehouden met beloningsstructuur

De nieuwe verblijfsregeling sluit beter aan op deze praktijk. De belangrijkste voorwaarden voor de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht zijn:

  • De werknemer komt in loondienst bij een startend en innovatief bedrijf.
  • Er werken maximaal 15 werknemers bij het bedrijf.
  • Maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up krijgen een vrijstelling.
  • De werknemer krijgt een salaris van minimaal het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten.
  • De werknemer krijgt een medewerkersparticipatie van minimaal 1% in de start-uponderneming. Deze wordt gegeven in de vorm van aandelenopties, certificaten van aandelen of aandelen zonder stemrecht.

Familieleden mogen ook in Nederland werken

Familieleden van essentieel personeel van start-ups mogen ook in Nederland werken zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TVW) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit geldt zolang het essentieel personeel is vrijgesteld van de tewerkstellingsvergunningsplicht.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).