Concrete competenties onmisbaar voor effectief werkgedrag

21 maart 2018 | Door redactie

Binnen resultaatgerichte organisaties is het belangrijk dat de prestaties van werknemers goed te beoordelen zijn. Dit kan door competenties te formuleren en daaraan een beloning te koppelen.

Het centraal stellen van de vaardigheden, eigenschappen en kwalificaties van werknemers is de crux van competentiemanagement (e-learning). Met competentiemanagement benadrukt uw organisatie dat het belangrijk is dat werknemers zich blijven inzetten en ontwikkelen in hun functie. Een competente werknemer laat effectief werkgedrag zien, ook in uitdagende of kritische situaties. Om hieraan een beloning te koppelen, moet per functie zijn vastgelegd welke competenties (tool) relevant zijn voor een specifieke functie(groep) en voor de organisatie als geheel.

Leidinggevende vertaalt competenties naar gedrag

Het kan lastig zijn om een werknemer objectief te beoordelen op bepaalde competenties. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevende competenties kan vertalen voor werknemers door (gewenst) gedrag zo veel mogelijk te beschrijven in objectieve, concrete en meetbare termen (tool). Dit is niet alleen een kwestie van omschrijven wát voor soort gedrag gewenst is, maar ook op welke plekken de werknemer dit gedrag moet laten zien en in welke omstandigheden.
Zo is bijvoorbeeld de competentie ‘creativiteit’ concreet te vertalen in gedrag waarbij de werknemer vaak nieuwe ideeën heeft en met weinig middelen het doel kan bereiken. De competentie ‘flexibiliteit’ is bijvoorbeeld te vertalen in dat de werknemer onder tijdsdruk zijn werkwijze kan aanpassen en voordeel haalt uit een verandering in de omstandigheden.

Bijlagen bij dit bericht

Competentiemanagement
E-learning | VideoCollege 14 minuten