Betalen van hoge belastingrente in 2024 zien te voorkomen

20 november 2023 | Door redactie

Per 1 januari 2024 gaat er een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. Hierdoor stijgt de belastingrente voor de VPB naar 10% (nu 8%). Voor de IB en andere belastingen (behalve voor de toeslagen, blijft 4%) wordt het 7,5% (nu 6%). Een flinke stijging dus! Zaak dus om het betalen van belastingrente zoveel mogelijk te voorkomen.

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag in een Kamerbrief aangegeven dat er per 2024 een nieuw systeem gaat gelden voor het vaststellen van de percentages voor de belastingrente. De rentepercentages worden voortaan eenmaal per jaar vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar. De rentes treden dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar (dus nu per 1 januari 2024) in werking.

Door het nieuwe systeem stijgt de belastingrente flink

Hierdoor stijgt de belastingrente voor de VPB naar 10% (nu 8%). Voor de IB en andere belastingen (behalve voor de toeslagen, blijft 4%) wordt het 7,5% (nu 6%). Door het nieuwe systeem stijgt de belastingrente dus flink. Het betalen van belastingrente moet een belastingplichtige dus zoveel mogelijk zien te voorkomen. De berekening van de belastingrente verschilt wel per soort belasting. Waar moet iemand bij de verschillende belastingen nu allemaal op letten om geen belastingrente te hoeven aftikken?

Belastingrente voor de IB voorkomen

Voor de IB geeft de Belastingdienst op zijn website aan dat IB-belastingplichtigen die vóór 1 mei aangifte IB doen, in principe niet te maken krijgen met belastingrente. Dit gebeurt alleen als de Belastingdienst daarna nog afwijkt van de aangifte. Er moet wel belastingrente betaald worden als de Belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. Op tijd de aangifte indienen is dus de belangrijkste manier om de betaling van belastingrente te voorkomen.

Belastingrente voor de VPB

Een belastingplichtige voor de VPB moet, als het boekjaar van de bv gelijkloopt met het kalenderjaar, de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni hebben ingediend bij de Belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente gelden voor de VPB andere data:

  • De bv betaalt wel belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar.
  • De bv betaalt geen belastingrente als zij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit de aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaalt de bv geen belastingrente als zij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag VPB vraagt en de fiscus deze voorlopige aanslag oplegt zoals de belastingplichtige heeft gevraagd.

Om de belastingrente te voorkomen moet de bv dus voor 1 mei a.s. een verzoek hebben gedaan om een voorlopige aanslag voor 2023. De belastingrente kan de bv ook voorkomen door vóór 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar, de aangifte VPB in te dienen. Deze aangifte moet de fiscus dan wel volgen.

Nog meer weten over het voorkomen van het betalen van belastingrente voor de andere belastingen? Lees dan dit verdiepingsartikel.