Wat betekent een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens?

8 juli 2021

Eén van onze werknemers voelt zich gediscrimineerd door de werkgever. Hij heeft hierover een klacht neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Die gaat een oordeel vellen over de klacht van onze werknemer. Wat zijn de gevolgen van een oordeel door het college?

Iedere burger die zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt, mag een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is juridisch niet bindend. Dit houdt in dat het CRM een partij niet kan dwingen om het oordeel op te volgen. Toch heeft een oordeel wel een waarde van betekenis.

Rechtszaak

Als de werknemer een rechtszaak start vanwege discriminatie of ongelijke behandeling kan hij een aantal zaken vorderen:

  • een schadevergoeding vanwege onrechtmatige daad of wanprestatie;
  • een beding nietig laten verklaren;
  • een opzegging van de arbeidsovereenkomst nietig laten verklaren.

De rechter is verplicht het oordeel van het CRM mee te laten wegen in zijn overwegingen, maar de rechter is niet verplicht het oordeel te volgen. Het komt regelmatig voor dat het CRM oordeelt dat sprake is van discriminatie of ongelijke behandeling, terwijl de rechter tot de conclusie komt dat daar géén sprake van is.

Oordelen CRM openbaar

Alle oordelen van het college zijn openbaar. Uw organisatie wordt met naam en toenaam genoemd. Dit kan dus slechte reclame voor uw organisatie opleveren. Het is daarom altijd aan te raden om met de werknemer te bespreken wat er voor nodig is om hem de klacht in te laten trekken. Zeker in die gevallen dat u denkt dat er een kans is dat het oordeel van het CRM niet gunstig voor u uitpakt.

Aangifte doen

Een werknemer kan ook aangifte doen bij de politie van discriminatie. Het openbaar ministerie (OM) besluit dan of het tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Discriminerende uitingen kunnen strafbaar zijn (bijvoorbeeld een opzettelijke belediging over een groep mensen wegens bijvoorbeeld ras, godsdienst of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid). Ook uitsluitingsdelicten kunnen strafbaar zijn (bijvoorbeeld omdat een werkgever geen werknemers aanneemt van een bepaalde afkomst, geslacht of geaardheid).