Niet meer schreeuwen op de werkvloer

29 juni 2012 | Door redactie

Om slechte manieren op de werkvloer de kop in te drukken, zijn er onlangs in een cao afspraken gemaakt over omgangsvormen en de manier waarop leidinggevenden hun uitvoerend personeel moeten aanspreken. Een aantal productiemedewerkers waren het zat dat ze door hun leidinggevenden werden aangesproken met ‘Hé, jij daar!’ in plaats van hun naam.

In een cao maken werkgever en werknemers afspraken over hun rechten en plichten. Gangbare onderwerpen waarover in een cao onderhandeld wordt, zijn de beloning, functiewaardering, vakantiedagen, overwerk, ontslag en ziekte. Afspraken over omgangsvormen op de werkvloer zijn minder gebruikelijk.

Afspraken over omgangsvormen

Het personeel van een stroopwafelfabrikant vond het echter noodzakelijk dat hierover afspraken op papier werden gezet. De productiemedewerkers ergerden zich aan het feit dat hun leidinggevenden ‘Hé, jij daar!’ riepen in plaats van hun naam te gebruiken. Na bemiddeling door FNV Bondgenoten is daarom nu expliciet in de cao opgenomen op welke manier men elkaar moet aanspreken. Leidinggevenden mogen ook niet meer naar hun personeel schreeuwen. De directeur van het bedrijf heeft beloofd erop toe te zien dat de nieuwe afspraken goed worden nageleefd.