Bevestigingsbrief non-actiefstelling

Maatwerkbrief

MS Word 51.00 kb

21-10-2019

Download deze tool
Binnen uw organisatie kunnen zich gebeurtenissen voordoen op grond waarvan u helaas moet besluiten om een werknemer op non-actief te zetten. Dit zult u hem normaliter mondeling mededelen, maar het is zeer verstandig om deze maatregel ook nog schriftelijk te bevestigen. Met behulp van het model in deze tool kunt u zo'n bevestigingsbrief eenvoudig opstellen.