Maatregelen om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren

9 mei 2019 | Door redactie

Veilige en goede arbeidsomstandigheden gaan verzuim van werknemers en een hoog personeelsverloop tegen. Dit is gunstig voor de continuïteit van uw organisatie. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over een drietal ontwikkelingen die ervoor moeten zorgen dat de capaciteit en de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in het belang van alle werkenden toeneemt en sterker wordt.

In de brief geeft staatssecretaris Van Ark aan dat arbeidsgerelateerde zorg de duurzame inzetbaarheid van werknemers moet vergroten. De arbeidsmarkt groeit, werknemers werken langer door en ook het aantal werkenden met een chronische aandoening neemt toe. Om goede arbeidsgerelateerde zorg te leveren is er een meerjarig beleidsprogramma ontwikkeld, onder de noemer Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg 2015-2018, met daarbinnen een subafdeling: de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Voor deze subgroep zijn onder andere beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen uitgenodigd, evenals brancheorganisaties van arbodiensten. Ook andere partners, zoals UWV, SZW, VWS en RIVM nemen deel.

Instroom bedrijfs- en verzekeringsartsen vergroten

In twee bijeenkomsten van de Kwaliteitstafel zijn drie thema’s aangewezen: opleidingen, richtlijnen en academisering. Deze thema’s, die door drie werkgroepen worden uitgewerkt, hebben verschillende doelen. De werkgroep opleidingen heeft tot doel het draagvlak voor en de instroom van bedrijfsartsen (tool) en verzekeringsartsen te vergroten. De werkgroep richtlijnen houdt zich bezig met de implementatie van bestaande richtlijnen. De werkgroep academisering moet aantonen dat bedrijfsartsen en verzekeringsartsen maatschappelijke meerwaarde hebben.  

Financiering kwaliteitsbeleid bedrijfs- en verzekeringsartsen

De staatssecretaris heeft in haar brief (pdf) aangegeven onderzoek te laten doen naar financieringsmodellen voor beide beroepsgroepen. Dit onderzoek moet rond de zomer starten. Sinds 1 januari 2019 is SZW gestopt met het financieren van richtlijnontwikkelingen door en voor bedrijfsartsen. Tot er een goede meerjarige, structurele financiering voor een duurzaam kwaliteitsbeleid voor beide beroepsgroepen uitgerold is, heeft de staatssecretaris een overbruggingsbedrag van € 250.000 gereserveerd.