Tweede tijdvak voor aanvragen ESF-subsidie in november 2018

Organisaties met ideeën om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, kunnen vanaf 12 november 2018 weer ESF-subsidie aanvragen. Die kan onder meer gebruikt worden voor projecten om werknemers langer gezond en met plezier aan het werk te houden.

12 oktober 2018 | Door redactie

De subsidie van het Europees Sociaal Fonds is bedoeld om mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen. Werkgevers kunnen de subsidie gebruiken voor projecten om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Een aanvraag kan slechts in drie tijdvakken worden gedaan. De eerstvolgende (en tweede van dit jaar) is van 12 tot en met 16 november 2018. De derde en laatste mogelijkheid is van 8 tot en met 12 april 2019. Na sluiting van het tijdvak worden de aanvragen beoordeeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; dat duurt maximaal achttien weken. Per ingediend project bedraagt de subsidie maximaal € 12.500. Deelnemende werkgevers krijgen 50% van de adviesuren vergoed tot een maximum van € 50 per adviesuur.

Gezond en met plezier langer doorwerken

De ESF-subsidie kan onder meer gebruikt worden voor het vergroten van het bewustzijn van werknemers over de eigen duurzame inzetbaarheid. Maar ook om bestaande problemen op de werkvloer  als werkdruk (tools) of ongewenst gedrag aan te pakken. De arbeidsomstandigheden moeten immers zodanig zijn, dat werknemers in staat zijn om gezond en met plezier langer door te kunnen werken. De werkgever kan bijvoorbeeld onderzoek laten doen naar de oorzaken van werkdruk en hier kan een advies uit voort komen. Ook projecten op het gebied van een duurzaam ontwikkelbeleid voor werknemers kan in aanmerking komen voor subsidie: hoe zorgt de werkgever ervoor dat werknemers voldoende toegerust zijn voor een leven lang leren en werken.

Maatregelen nemen voor risicogroepen

TNO heeft onlangs een nieuw kennisdocument over duurzame inzetbaarheid gepubliceerd. Daarin is onder meer aandacht voor risicogroepen in het beleid voor duurzame inzetbaarheid. Zo zoomt TNO in op oudere werknemers, flexwerkers, laagopgeleiden en werknemers met gezondheidsbeperkingen. Voor deze groepen kan het lastig zijn om langer door te werken. De werkgever moet daar dan ook tijdig maatregelen voor nemen. Dat kan zijn door bij- of omscholing, vermindering van de fysieke arbeidsbelasting (tool) en aanpassingen in arbeidstijden. In de brochure Duurzame inzetbaarheid ESF 2014-2020 (pdf)  staat alle informatie over de aanvraag.  

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten