Eigenrisicodrager? Geef keuze aparte VCR tijdig door

23 december 2021 | Door redactie

Per 1 januari 2022 mag een eigenrisicodrager met een private uitvoerder ervoor kiezen om die private uitvoerder het VCR-systeem alleen te laten toepassen over de uitkeringen op grond van de ZW en WGA, in plaats van over de uitkering(en) en het loon. Als de eigenrisicodrager daarvoor kiest, moet hij deze keuze vóór de eerste aangifte loonheffingen over 2022 doorgeven aan de Belastingdienst.

Private uitvoerders die namens een eigenrisicodrager de uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) of de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) betalen, passen nu het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)(artike) toe over het loon én de uitkering. Dit is echter bewerkelijk en duur. De private uitvoerder moet namelijk ook de loonadministratie van de werkgever kunnen inzien. Hierdoor ontstaat vertraging, een grotere kans op fouten en een toename van administratieve lasten.
Daarom wilde demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vanaf 1 januari 2022 wettelijk werd geregeld dat de private uitvoerder van een eigenrisicodrager geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever voor wie hij de ZW- of WGA uitkeringen betaalt. De eigenrisicodrager moet hiervoor vóór de eerste aangifte van 2022 de Belastingdienst laten weten dat hij de private uitvoerder het VCR-systeem alleen wil laten toepassen op de uitkeringen. De keuze geldt voor het hele kalenderjaar.

Keuze per brief of e-mail doorgeven aan Belastingkantoor

De eigenrisicodrager kan zijn keuze voor het apart laten toepassen van het VCR-systeem aan de Belastingdienst doorgeven. Dat kan door een brief te sturen naar zijn belastingkantoor of door een e-mail te sturen naar zijn contactpersoon bij zijn belastingkantoor. Deze brief of e-mail moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • zijn fiscaal nummer (RSIN);
  • of hij eigenrisicodrager is voor de ZW, voor de WGA of voor beide;
  • dat hij de uitkering of uitkeringen via een private uitvoerder laat uitbetalen;
  • dat hij ervoor kiest om de private uitvoerder het VCR-systeem apart te laten toepassen;
  • zijn loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de betaling van de uitkeringen namens hem doet.

Bij betalen loon geen rekening houden met uitkering

Door het nieuwe systeem geldt ook dat een eigenrisicodrager bij het betalen van het loon geen rekening hoeft te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens hem betaalt. Het VCR-systeem wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.
De wijziging geldt niet voor eigenrisicodragers zonder private uitvoerder. Zij hebben immers toegang tot de loonadministratie en lopen niet tegen dezelfde problemen aan als een private uitvoerder.

Meer informatie over eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet vindt u in de toolbox Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in zes stappen.