Eigenrisicodragerschap

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. Zo betaalt hij 10 jaar lang de WGA-uitkering van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. De werkgever kan hier ook een particuliere verzekering voor afsluiten. 
Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. De aanvraag moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn. 

Uitgelicht

Eigenrisicodragerschap 2021 aanvragen vóór 2 oktober

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-08-2020

Marktanalyse eigenrisicodragerschap WGA

U kunt het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers overnemen van UWV. Met eigen risico dragen voor de WGA kunt u kosten...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 24-09-2019

Marktanalyse eigenrisicodragerschap Ziektewet

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 24-09-2019

Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager...

Onze organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA maar niet particulier verzekerd. Wat mogen we dan aan WGA-premie op de werknemers...

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Eigenrisicodragerschap: maak een bewuste keuze vóór 1 april 2020

Eigenrisicodragerschap 6 minuten | 03-03-2020

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen het loon doorbetalen. Bij een vast dienstverband is dat g...

Infographics

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Vraag en antwoord

Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?
Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), bent u verplicht om u voor ziekmeldingen te laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Sinds 1 januari 2018 moet u het aan UWV en aan de Belastingdienst laten weten als die verzuimbegeleiding eindigt. U mag dan namelijk... Lees het hele antwoord