Hogere terugkeerpremie ZW na eigenrisicodragerschap

Werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekeringen, gaan hiervoor een hogere terugkeerpremie betalen. Ook worden de regresregels voor UWV in lijn gebracht met de huidige praktijk. Deze wijzigingen van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Besluit WFSV) liggen nu ter internetconsulatie.

14 april 2021 | Door redactie

Werkgevers zijn voor de Ziektewet (ZW) publiek verzekerd via UWV of als eigenrisicodrager via een private verzekeraar. Als eigenrisicodragers terugkeren naar de publieke verzekering, betalen zij de terugkeerpremie. Kleine werkgevers betalen dan de sectorale premie, de (middel)grote werkgevers meestal de halve sectorpremie. Maar deze halve sectorpremie is lang niet altijd een goede afspiegeling van het risico van de werkgever. Ook is er geen gelijk speelveld voor de publiek verzekerde werkgevers en de eigenrisicodragers. Zo betaalt een werkgever die kiest voor het eigenrisicodragerschap meteen de volledige lasten, terwijl in de publieke verzekering meestal de halve sectorale premie geldt. Bovendien levert een halve sectorpremie te weinig op om de zogenoemde staartlasten te betalen. Dat zijn uitkeringen die zijn ontstaan voordat een werkgever eigenrisicodrager werd. Hierdoor ontstaat er een financieringstekort. Om dit op te lossen, staat in dit conceptvoorstel dat de terugkeerpremie per 1 januari 2023 verhoogd wordt van de halve sectorpremie naar de gehele sectorpremie.

Stijging terugkeerpremie voor meeste werkgevers onder 0,5%-punt

Werkgevers die per 1 januari 2022 of 1 juli 2022 terugkeren naar de publieke verzekering, gaan ook per 1 januari 2023 de volledige sectorpremie betalen. Zij kunnen namelijk bij de keuze om terug te keren rekening houden met de verhoging.
Voor (middel)grote werkgevers die terugkeren zullen de premies (meestal) stijgen, staat in het conceptvoorstel. Dit kan oplopen tot ongeveer 3%-punt voor uitzendwerkgevers. Voor het merendeel van de andere werkgevers ligt de stijging naar verwachting onder de 0,5%-punt. Hiertegenover staat wel een beperkte premiedaling bij werkgevers die al publiek verzekerd zijn. Voor terugkerende werkgevers waarvoor de individuele premie hoger uitkomt dan de sectorale premie, blijft de individuele premie gelden.

Regresregels voor UWV worden aangepast aan praktijk

De tweede voorgestelde wijziging in het Besluit WFSV ziet op de regresregels voor UWV, waarbij UWV voor de ZW-uitkering de kosten verhaalt op een derde die de ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft veroorzaakt. De overheid wil de werkwijze die UWV hiervoor hanteert omzetten in regelgeving. Deze aanpassing van de regels heeft in de praktijk geen gevolgen voor werkgevers.

De internetconsultatie loopt nog tot en met 10 mei 2021.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).

Bijlagen bij dit bericht