Successiewet

De Successiewet bestaat uit twee belangrijke pijlers: de erfbelasting en de schenkbelasting. Bij de erfbelasting gaat het over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Een belangrijk onderdeel van de wet is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze zorgt ervoor dat u onder voorwaarden (nagenoeg) geen schenk- of erfbelasting betaalt bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door een vererving of schenking.

 

Tools

Infographics

De BOF in de Successiewet

Successiewet Publicatiedatum 13-08-2019

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Besluit u deze onderneming voort te zetten,...

Vraag en antwoord

Kleinkinderen bedrag nalaten, hoe te regelen?
Als u wilt dat uw kleinkinderen iets uit uw nalatenschap krijgen, terwijl uw kinderen nog leven, zult u een testament moeten maken. De wet bepaalt namelijk dat (uw echtgenoot en) kinderen als eerste erven. Is het de bedoeling dat uw kleinkinderen een geldbedrag erven, dan moet het testament... Lees het hele antwoord