Investeer ook in uw flexkrachten

22 mei 2013 | Door redactie

De veranderende arbeidsmarkt heeft gevolgen voor medewerkers. Flexibele arbeidskrachten hebben bijvoorbeeld niet alleen te maken met minder baanzekerheid, ze hebben vaak ook te maken met een hoge werkdruk en weinig autonomie op het werk. Flexibele arbeidskrachten lopen hierdoor meer gezondheidsrisico’s en zijn moeilijker inzetbaar dan medewerkers met een vaste arbeidsrelatie.

Uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering, een uitgave van het CBS en TNO blijkt dat er grote verschillen in baanzekerheid bestaan tussen verschillende soorten flexibele arbeidsrelaties. Van de medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en uitzicht op een vast dienstverband is tussen 2011 en 2012 slechts 12% werkloos geworden en wisselde 15% van werkgever. Bijna de helft van deze groep medewerkers had een jaar later een vast dienstverband bij dezelfde werkgever. Een derde van de oproepkrachten is werkloos geworden en één op de vijf is van werkkring gewisseld. Toch heeft ook één op de acht oproepkrachten in de periode 2007 tot 2010 onafgebroken dezelfde baan gehad.
Flexibele arbeidskrachten wisselen dus vaker van werkgever en raken vaker werkloos dan medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bovendien hebben flexibele arbeidskrachten minder leer- en ontwikkelmogelijkheden op hun werk.

Combibanen hebben geen negatief effect

Het aandeel flexibele arbeidskrachten is gestegen van 12% in 2001 tot 16% in 2012. Dit komt vooral door de toename van oproepkrachten en de stijging van het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband en uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is gestegen van 7% naar 10%. Meer dan een half miljoen werkenden combineert meerdere banen tegelijk. Dit blijkt geen negatieve gevolgen te hebben voor de gezondheid of de werk-privébalans.

Investeren in flexwerkers loont

Omdat een groot deel van de flexkrachten na een tijd een vast dienstverband krijgt bij dezelfde werkgever, is het verstandig toch te investeren in uw flexkrachten. Op de lange termijn zult u er alleen maar profijt van hebben. U verkleint daarmee het verschil in capaciteit tussen de flexwerkers en uw vaste arbeidskrachten, u vergroot de inzetbaarheid van de flexkrachten en flexwerkers zullen zich niet achtergesteld voelen wat de motivatie en betrokkenheid vergroot.