Regels Arbowet bij flexwerkers niet goed nageleefd

Uit onderzoek van de SER blijkt dat werkgevers de regels uit de Arbowet niet goed naleven als het om flexibele krachten gaat. Zo hebben uitzendkrachten niet altijd toegang tot de bedrijfsarts en lopen ze meer risico bij een arbeidsongeval betrokken te raken.

13 december 2019 | Door redactie

Het recht om de bedrijfsarts te consulteren, geldt ook voor uitzendkrachten. Net als allerlei andere regels uit de Arbowet. In de praktijk hebben uitzendkrachten, maar ook oproep- en invalkrachten minder vaak toegang tot de bedrijfsarts. Dat blijkt uit het onderzoek Verkenning diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden (pdf) door  de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook worden niet alle veiligheidsvoorschriften bij flexwerk goed nageleefd. Flexwerkers doen vaker fysiek zwaar werk of werk met gevaarlijke stoffen. Zij lopen daardoor meer risico op beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Werknemer mag preventief naar bedrijfsarts

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet in juli 2017 hebben werknemers recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts. Ook als werknemers nog niet ziek zijn, kunnen zij preventief de bedrijfsarts bezoeken als zij klachten hebben of om kwesties over gezondheid en veiligheid op het werk te bespreken. De werkgever moet werknemers informeren over deze mogelijkheid en hen toestaan de bedrijfsarts te consulteren. De werkgever draagt hiervoor de kosten. Deze rechten gelden en plichten gelden ook voor werknemers met een tijdelijk contract of andere vormen van contracten met wisselende uren.

Arbowet niet alleen bij vast contract

De Arbowet verplicht werkgevers daarnaast om voorlichting te geven over de risico’s van het werk en instructies over veilig werken. Een vast contract of een tijdelijk contract maakt daarbij niet uit. Daarnaast moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking stellen als de risico’s niet kunnen worden weggenomen of beperkt en als andere risicobeperkende maatregelen niet voldoende helpen. Hij moet hierbij de arbeidshygiënische strategie volgen. Ook moet de werkgever zorgen voor voldoende toezicht op de werkvloer. Ook al deze verplichtingen gelden net zo goed voor flexwerkers.

Bijlagen bij dit bericht