Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

10 juni 2014 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Maatregelen Wet werk en zekerheid uitgesteld’ zijn diverse maatregelen die per 1 juli 2014 zouden ingaan opgeschoven naar 1 januari 2015. HR Rendement zet de belangrijkste maatregelen met de datum van inwerkingtreding voor u op een rijtje. In het traject 'Wet werk en zekerheid' vindt u een aantal tools die u kunnen helpen bij het toepassen van de maatregelen in uw organisatie.

Maatregelen Wet werk en zekerheid

Per 1 januari 2015

  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger. In het bericht ‘Nieuwe regels loondoorbetaling oproepkrachten’ leest u hier meer over. Let op, in dit bericht wordt nog wel de oude datum van inwerkingtreding genoemd.

Per 1 juli 2015

  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
  • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. U leest hierover meer in het bericht ‘Bereken alvast de transitievergoeding’.
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers. U leest hierover meer in het bericht ‘Per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing’.

Per 1 januari 2016

  •  De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.