Werkgever mag geboorteverlof niet weigeren

27 februari 2018 | Door redactie

Als het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof ingaat, mag de werkgever het geboorteverlof niet weigeren. Ook zijn er geen mogelijkheden om in het nadeel van de werknemer van dit verlof af te wijken in de cao.

Onlangs werd het concept-wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof gepubliceerd. In dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor om het huidige kraamverlof te vervangen door geboorteverlof (betaald door de werkgever) en aanvullend geboorteverlof (uitkering van UWV). Het eerstgenoemde geboorteverlof is onvoorwaardelijk: de werkgever mag dit verlof niet weigeren. Dit geldt op dit moment ook voor het kraamverlof en de drie dagen ouderschapsverlof die de werknemer hieraan vast kan plakken. Het aanvullend geboorteverlof mag de werkgever straks ook niet weigeren, maar hij mag – na overleg met de werknemer – wel de gewenste invulling van het verlof wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Een soortgelijke regeling geldt op dit moment ook voor het ouderschapsverlof.

Afwijken ten nadele van de werknemer mag niet

Voor beide geboorteverloven geldt dat in de cao niet in het nadeel van de werknemer mag worden afgeweken van de wettelijke regels. Ook kan de werkgever hierover geen afspraken maken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bij het huidige kraamverlof is dit nog wel mogelijk.