Wetsvoorstel extra geboorteverlof gepubliceerd

20 februari 2018 | Door redactie

Het kabinet wil het huidige kraamverlof vervangen door geboorteverlof. Dit blijkt uit het concept-wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) dat onlangs openbaar is gemaakt.

In het regeerakkoord was aangekondigd dat het kabinet de duur van het door de werkgever betaalde kraamverlof per 1 januari 2019 wilde uitbreiden van twee dagen naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 zouden hier zelfs nog vijf weken bijkomen. Tijdens deze vijf weken zou de werknemer een uitkering ontvangen van UWV. Uit het concept-wetsvoorstel blijkt nu dat deze uitbreiding naar vijf dagen en vijf weken alleen geldt voor een werknemer die voltijd werkt. De duur van dit verlof is namelijk afhankelijk van de arbeidsduur van de werknemer. Bovendien krijgt het verlof een andere naam, namelijk geboorteverlof.

Maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur

Het geboorteverlof bedraagt maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die drie dagen per week werkt, heeft dus recht op drie dagen geboorteverlof. Dit is anders bij het huidige kraamverlof: op dit moment heeft een werknemer altijd recht op twee dagen betaald kraamverlof, ongeacht zijn arbeidsduur. Wat wel hetzelfde blijft, is dat de werkgever tijdens dit verlof het loon doorbetaalt. De werknemer moet het geboorteverlof binnen vier weken na de dag van de bevalling opnemen, in plaats vanaf de eerste dag dat het kind op hetzelfde adres als de moeder woont.

Tijdens aanvullend geboorteverlof uitkering van UWV

Na het – door de werkgever betaalde – geboorteverlof kan een werknemer straks aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van dit verlof bedraagt maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur. De hiervoor genoemde werknemer die drie dagen per week werkt, heeft dus recht op 15 dagen aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV van 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximumdagloon. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de dag van de bevalling opnemen. Hij kan bovendien alleen gebruikmaken van dit aanvullende verlof als hij eerst het door de werkgever betaalde geboorteverlof heeft opgemaakt.

Tot 19 maart reageren via internetconsultatie

Het concept-wetsvoorstel is openbaar gemaakt vanwege een internetconsultatie. Tot 19 maart kunt u reageren op de plannen. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede Kamer nog over het wetsvoorstel stemmen.